ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Kérem, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési  Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Purák Barbara egyéni vállalkozó

Székhely: HU 2022 Tahitótfalu, Mátyás király u. 31.

Adószám: 68375339-1-33

Cég-nyilvántartási szám: 51655677
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: NAV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: p.barbi90@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36202302775
Bankszámla szám: K&H 10403112-50526868-87721009

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók: Mns . egyéb textiltermék (kutyafelszerelés: nyakörv, póráz, hám, speciális felszerelések, valamint kiképzéshez, oktatáshoz használatos eszközök, egyéb hímzett kiegészítők)

A termékkategóriáknál megjelenített árak tájékoztató jellegű vételárak, alanyi adómentesség miatt áfát nem tartalmaznak, illetve nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Pontos vételárat az egyeztetést követően tudok számolni az egyedi igények alapján készült rendelések esetében.

Rendelési információk


A Rendelés menüpontban elhelyezkedő üzenetküldő panelen keresztül, valamint emailben, facebook oldalunkon privát üzenetben és telefonon is leadható a rendelés.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 – 18 óráig. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Minden esetben e-mailben igazolom vissza megrendelését. Általános elkészítési idő a visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül, speciális esetekben pedig a megbeszélt időpontra.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Nem vállalok felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartom a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Fizetés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Szolgáltatás csak a Szolgáltatás értékének teljes kifizetését követően kerül átadásra. A megrendelt termékek és a szállítás díját banki átutalással lehet rendezni, közleményben az általam kiállított számla sorszámát feltüntetve. Személyes átvétel esetén átvételkor készpénzben is kifizethető a termékek ára.

Szállítás

A megrendelet termékeket a Magyar Posta szállítja. Az elkészült termékeket két munkanapon belül postázom a Megrendelőnek ajánlott levélként vagy csomagként.

A szállítási díjakat a Magyar Posta határozza meg, a megrendelt termék/termékek feladási díja a súlytól függ.

Személyes átvétel

Előre egyeztetett időpontban és helyszínen ingyenesen átvehető az elkészült termék személyesen is.

Garancia


Termékekre típustól függően és rendeltetésszerű használat esetén 12 hónap garanciát vállalok. Termék meghibásodása esetén elérhetőségeim valamelyikén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.

Elállás joga

/45/2004 (II.26.) Korm. rendeletet is alapul véve/
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben  érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítjük a termék vételárát.

A oldal böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.bubblydogs.com általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.